Protestantse
Dorpskerk Diepenveen
Wilt u de Dorpskerk huren? Klik voor meer informatie.

Avond voor nieuwingekomen gemeenteleden

 
Ieder jaar is er een avond voor nieuwe gemeenteleden. Dat kan gaan om mensen die in Diepenveen zijn komen wonen, of mensen die zich vanuit een andere kerk naar Diepenveen hebben laten overschrijven.
Op deze avond worden deze gemeenteleden welkom geheten, en krijgen ze informatie over allerlei zaken die zich op het kerkelijk erf afspelen. Er is een powerpointpresentatie over de kerk te zien, en we bezichtigen de kerk, waar onze vaste organist Fredrik Kwakkel het orgel zal bespelen.
 
Datum:             1 november 2017
Plaats:             Pastorie & Dorpskerk
Tijd:                 20.00 uur
 


Dorpskerk Diepenveen
Kerkplein 4, 7431 EE Diepenveen