Protestantse
Dorpskerk Diepenveen
Wilt u de Dorpskerk huren? Klik voor meer informatie.

Catechese "de Uidaging"

Belofte maakt schuld. Vorig seizoen zouden we als slot van ‘de Uitdaging’ de kerktoren beklimmen. Dat is helaas niet doorgegaan. Daarom beginnen we dit jaar met de beklimming!
‘De Uitdaging’ is bedoeld voor jongeren vanaf het eerste jaar voortgezet onderwijs. We bespreken thema’s uit de leefwereld van jongeren en verbinden die met kerk en geloof. Een uitdagende gespreksgroep! Je bent van harte welkom. De kerktoren staat gepland voor 9 oktober; de overige bijeenkomsten beginnen na de herfstvakantie.
 
Waar:   consistoriekamer
Wie:     jongeren vanaf het eerste jaar v.o.
Data:    19.30 uur, 9 oktober, 6 en 20 november, 4 december, 22 januari, 5 en 19 februari, 5 en 19 maart
 
 


Dorpskerk Diepenveen
Kerkplein 4, 7431 EE Diepenveen