Protestantse
Dorpskerk Diepenveen
Wilt u de Dorpskerk huren? Klik voor meer informatie.

Kerkdiensten Sparrenheuvel

U bent van harte welkom in onze vieringen eens in de veertiedagen op de vrijdagavond. Deze worden gehouden in Sparrenheuvel. We maken gebruik van de Nieuwe Bijbelvertaling, en zingen  uit het nieuwe liedboek. 
Vrijdag 8 december
Viering Heilig Avondmaal
Aanvang 19.00 uur
Voorganger: Ds. H.J. Damstra
 
Vrijdag 22 december
Oecumenische kerstviering
m.m.v. cantores Soli Deo Gloria o.l.v. Teus de Mik
Aanvang 19.00 uur
Voorganger: Ds. Henk Spit & mw. Hetty Heling
 
Vrijdag 5 januari 2018
Aanvang 19.00 uur
Voorganger: Mw. T. Urbach-Plantinga
 
Vrijdag 19 januari 2018
Oecumenische viering
Aanvang 19.00 uur
Voorganger: Mw. Ellenbroek & Ds. Henk Spit

 
 
 


Dorpskerk Diepenveen
Kerkplein 4, 7431 EE Diepenveen