Protestantse
Dorpskerk Diepenveen
Wilt u de Dorpskerk huren? Klik voor meer informatie.

Symbolen in de kerk

In de kerk zij verschillende symbolen te vinden.
Op deze pagina wordt een aantal van deze symbolen beschreven.
   
De letters van het Griekse woord voor vis verwijzen naar Christus (I CH TN Y S = lesos Hristos Theou Yios Soter, d.w.z. Jezus Christus Gods Zoon Redder)
   
De P en X zijn Griekse letters. De Chi (X) en de Rho (P).
Het is dus niet het Pax-teken, maar het Chi-Rho teken.
De letters worden ook wel aangeduid als Christus-monogram.
   
De Davidster stamt uit de tijd van het jodendom, en werd waarschijnlijk al in de tijd van David en Salomo gebruikt.
    IHS met op de achtergrond een zon vormt net als PX een Christusmonogram. Dit gaat terug naar het begin van de christelijke kerk, waar het Grieks de voertaal was. IHS is dan de afkorting van Jezus
   
Het Lam met het kruis. Hiermee wordt Jezus bedoeld.
In de liturgie van de kerk is dit symbool overgenomen, met name in de viering van de Eucharistie/Avondmaal. Het kruis maakt nog eens extra duidelijk dat het om Jezus gaat.
   
De duif is hier niet de bode van het einde van de zondvloed (dan wordt ze met een olijftak afgebeeld) maar symbool voor de heilige geest. Vroeger hing dit in het venster boven de kansel om aan te geven dat het woord werd verkondigd 'in het licht van de geest'
Het kruis als zinnebeeld van de christelijke kerk, van het christelijke geloof en de christelijke barmhartigheid.
De slang met de staart in de bek is een symbool van eeuwigheid.


Dorpskerk Diepenveen
Kerkplein 4, 7431 EE Diepenveen