Protestantse
Dorpskerk Diepenveen
Wilt u de Dorpskerk huren? Klik voor meer informatie.

Tienerkerk

Voor de tieners (vanaf groep 8 van het basisonderwijs) is er de tienerkerk, ook één keer in de veertien dagen.
De tienerkerk loopt door tot ongeveer 15 jaar.
 

Basisschool groep 8 & VO

15-10  Truus Neutel
29-1  Jacomien Crezée
 
12-11  Feline Joyce Zwijnenberg


Dorpskerk Diepenveen
Kerkplein 4, 7431 EE Diepenveen